Chiết Khấu

Đổi thẻ cào thành tiền - Nạp thẻ cào

Chiết khấu nạp tại trang chủ:

Viettel: 26%

Mobi: 28%

Vina: 23%

Vietnamobile: 24%

Zing Card: 25%

Gate: 34%

Garena: 27%

VTC - Vcoin : 38%

Chiết khấu nạp qua mã nhúng API:

Viettel: 27%

Mobi: 29%

Vina: 24%

Vietnamobile: 25%

Zing Card: 26%

Gate: 35%

Garena: 28%

VTC - Vcoin : 39%

Ví dụ: Bạn nạp thẻ Viettel mệnh giá 100.000đ chiết khấu 27% thì bạn sẽ hưởng được 73.000đ.

Lưu ý: Chiết khấu mã nhúng API có thể thay đổi theo ngày giờ mà không cần thông báo bởi hệ

thống sử dụng nhiều cổng khác nhau. Chiết khấu đổi thẻ cào tại trang chủ sẽ thay đổi liên tục

mỗi ngày, và chiết khấu mã nhúng có thể thay đổi theo giờ vào giai đoạn mùa cước cam kết giá

 sẽ tốt hơn và thời gian ít cước giá có thể tăng lên.

Liên hệ: https://www.facebook.com/8paycard